Начало Монтаж, поддръжка и ремонт на кранове

Монтаж,поддръжка и ремонт на кранове

и подкранови пътища - монтаж, ремонт и поддръжка на кулови кранове, мостови кранове, козлови кранове, грайферни кранове, конзолни и портални кранове, кранове стрелови тип и ел. телфери.


Монтаж, поддръжка и ремонт на машини

съоръжения и инсталации - статични и динамични, за металургичната, химическата, хартиена и други промишлености.

Монтаж, поддръжка и ремонт на кранове

Монтаж, поддръжка и ремонт на кранове

Монтаж, поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища

Фирма "Ко-Монтаж" ООД е лицензирана да извършва монтаж, поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища - в т.ч. кулови кранове, мостови кранове, козлови кранове, грайферни кранове, конзолни…

Монтаж, поддръжка и ремонт на машини, съоръжения и инсталации

Монтаж, поддръжка и ремонт на машини, съоръжения и инсталации

Монтаж, поддръжка и ремонт на машини, съоръжения и инсталации

Монтаж, поддръжка и ремонт на всички видове статични и динамични машини, съоръжения и инсталации за металургичната, химическата и хартиена промишленост.

Изработка и монтаж на метални конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции - метални халета, метални хиперконструкции, метални стълби и стълбищни площадки, метални парапети, метални навеси и козирки, метални врати и огради

Монтаж и ремонт на хидравлично и пневматично оборудване

Монтаж и ремонт на хидравлично и пневматично оборудване

Монтаж и ремонт на хидравлично и пневматично оборудване

Монтаж, поддръжка и ремонт на хидравлично и пневматично оборудване - помпено-компресорно оборудване, помпени станции, компресорни станции.

Изработка и монтаж на промишлени тръбопроводи

Изработка и монтаж на промишлени тръбопроводи

Изработка и монтаж на промишлени тръбопроводи

Изработка, монтаж и ремонт на промишлени тръбопроводи - тръбопроводи за пара и гореща вода, газоходи, нефтопроводи

Монтаж и ремонт на конвейри и транспортьори

Монтаж и ремонт на конвейри и транспортьори

Монтаж и ремонт на конвейри и транспортьори

Фирма "Ко-Монтаж" ООД е специализирана в изработка, монтаж и ремонт на конвейри и транспортьори за металургичната, химическата, хартиена и други промишлености.

Изработка и монтаж на метални резервоари и контейнери

Изработка и монтаж на метални резервоари и контейнери

Изработка и монтаж на метални резервоари и контейнери

Изработка, монтаж и ремонт на метални резервоари, контейнери, цистерни, силози и газголдери от черна и неръждаема стомана за металургичната, химическата, хартиена и други промишлености.

Демонтаж, сортиране и рязане на скрап

Демонтаж, сортиране и рязане на скрап

Демонтаж, сортиране и рязане на скрап

Демонтаж, сортиране и рязане на скрап на старо оборудване и машини, метални конструкции, тръбопроводи, газоходи, резервоари, цистерни, силози и други.

Заваряване и заваръчни дейности

Заваряване и заваръчни дейности

Заваряване и заваръчни дейности

Заваряване и заваръчни дейности на метални конструкции от профилна и листова черна и неръждаема стомана за металургичната, химическата, хартиена и други промишлености

Нанасяне на антикорозионни покрития и боядисване

Нанасяне на антикорозионни покрития и боядисване

Нанасяне на антикорозийни покрития и боядисване

Нанасяне на антикорозионни покрития и боядисване на машини и оборудване, метални конструкции, резервоари, контейнери, цистерни, силози и газголдери за металургичната, химическата, хартиена и други промишлености.

Метални конструкции


Проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции - метални халета, метални стълби и стълбищни площадки, метални парапети

Промишлени тръбопроводи

Изработка,монтаж и ремонт на промишлени тръбопроводи - тръбопроводи за пара и гореща вода, газоходи, нефтопроводи

Метални резервоари и контейнери

Изработка, монтаж и ремонт на метални силози, резервоари, контейнери, цистерни и газголдери от черна и неръждаема стомана

Фирма "Ко-Монтаж" ООД е специализирана в монтаж, поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища за металургичната, химическата, хартиена промишленост и други.

Фирмата е лицензирана да извършва:
Монтаж, настройка и пуск в експлоатация на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища Монтаж, настройка и пуск в експлоатация на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища - в т.ч. кулови кранове, мостови кранове, козлови кранове, грайферни кранове, конзолни и портални кранове, кранове стрелови тип и ел. телфери;
Поддръжка на на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища Поддръжка на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища - в т.ч. кулови кранове, мостови кранове, козлови кранове, грайферни кранове, конзолни и портални кранове, кранове стрелови тип и ел. телфери;
Ремонт на на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища Ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища - в т.ч. кулови кранове, мостови кранове, козлови кранове, грайферни кранове, конзолни и портални кранове, кранове стрелови тип и ел. телфери.

Фирма "Ко-Монтаж" ООД е доказала своя опит и професионализъм в монтаж, поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища на различни обекти в промишлеността. Извършвани са и се извършват монтаж, поддръжка и ремонт на кулови кранове, мостови кранове, козлови кранове, грайферни кранове, конзолни и портални кранове, кранове стрелови тип и ел. телфери, т.е на повечето видове повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища на обекти в "Олопласт груп” АД - Пирдоп, "Монди Пекиджинг"ЕАД - Стамболийски, "София Мед" АД - София, МВЕЦ “Калето” - Златица и други.

Фирмата разполага с високо квалифицирани и с голям опит инженери, техници, заварчици, специалисти по електодъгово и аргоново заваряване с ТUV сертификат, монтьори, механо-шлосери, техници по хидравлична и пневматична техника, които гарантират извършването на качествен монтаж, поддръжка и ремонт на всички видове промишлени повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища.

Фирма "Ко-Монтаж" сключва договори за сервизна дейност на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища, изработката на техническа документация и узаконяването им пред Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по монтаж, поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № С573

Най-търсени ...
Разрешително № С573 от 28.02.2011
Ко-Монтаж ООД е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддръжка, ремонт и преустройство на:
1. Товароподемни кранове с ръчно задвижване
2. Конзолни кранове
3. Кулови кранове
4. Стрелови кранове
5. Мостови кранове
6. Козлови кранове
7. Товароподемни електрически колички
8. Електрически телфери
9. Товарозахващащи приспособления
10.Подвижни работни площадки

Хидравлика и пневматика


Монтаж, поддръжка и ремонт на хидравлично и пневматично оборудване - помпено-компресорно оборудване, помпени станции, компресорни станции.

Заваряване и заваръчни дейности


На черни и цветни метали по всички методи по всички методи - електродъгово, аргоново, МИГ/МАГ, ВИГ, подфлюсово и електрошлаково заваряване,

Сортиране и рязане на скрап

Демонтаж, сортиране и рязане на скрап на стари метални конструкции, тръбопроводи, газоходи, резервоари, цистерни, силози и други.